Adress

Degerängsvägen 17 10600 Ekenäs

E-mail

info@euroblaster.fi

Telefon

+358401329666

EUROBLASTER

Euroblaster, med hemort i Ekenäs, är ett mobilt företag inom Soda och Glasblästringsbranschen.

tfn. 040-132 9666
info@euroblaster.fi