Adress

Degerängsvägen 17 10600 Ekenäs

E-mail

info@euroblaster.fi

Telefon

+358401329666

Användingsområden

Hur använder man sodablästring?

Sodablästringen lämpar sig för flera olika ändamål och nästan dagligen hittar man fler intressanta objekt som den passar för.

Dessa är de största grupperna som sodablästring används för:

Bilar och övriga fordon:

Behöver inte tas isär helt och hållet, arbetet framskrider snabbt och skonsamt, soda varken sliter, värmer upp eller tänjer stålplåt. Soda lämnar plåtens ursprungliga passivering intakt, vilket gör att stålplåten inte börjar rosta lätt, även om all målarfärg tas bort. Bryter inte sönder glas, aluminium, glasfiber, krom, plast eller andra känsliga ytor. En kunnig person kan med hjälp av soda avlägsna färgen från en bil lager för lager: först lack, färg, primer, andra primer och sedan kommer ren stålplåt fram. På större maskiner såsom lastbilar, kan man avlägsna beck eller sot eller rengöra oljiga ytor snabbt och skonsamt. Sodablästring är en säker metod för rengöring av tankbilar. Det går att rengöra lager, tätningar, hydraulcylindrar och motorkomponenter.

På tåg kan sodablästring användas för borttagning av färg normalt från de gamla vagnarna eller för klottersanering och spara den ursprungliga färgen. Lämpar sig utmärkt för rengöring av flygplan och flygplansaluminium, eftersom soda inte värmer upp eller tänjer aluminium.

Byggande och restaurering:

Man kan ta bort klotter behändigt från tegel, betong, putsade tegelväggar, sten, metall eller från ytan av ett annat färglager. För sanering av spår och skador efter brand från betong och trä. Putsning av statyer och monument. Borttagning av mögel från träytor och även andra ytor (lågt tryck)

Rengöring av poolkakel och kakelfogar från kalk eller andra föroreningar. Genom att blästra kan man rengöra såväl glasytor som fönsterbågar från målarfärg utan att skada glaset. Att avlägsna bitumen är ett långsamt arbete och torrblästring är nästan det enda sättet att göra det.Soda värmer inte bitumen så att det blir lim, utan lösgör den i motsats till andra metoder.

Borttagning av tuggummi från asfalt och andra hårda ytor (ishallar). Man kan ta bort målade märkningar från trafikleder, till exempel märkning av övergångsställen eller pilar i asfalten. Sanering av klotter från trafikmärken och busshållplatser.

Båtar och fartyg:

Borttagning av giftfärg  från båtbottnar utan att skada båten. Lämpar sig för aluminium-, trä-, glasfiber- och stålbåtar. Man kan ta bort alger från bottnen utan att förstöra färglagret. Kan användas för borttagning av lack från träbåtar. Soda skadar inte tätningar (av gummi eller plast).

Industri:

Soda är ett obrännbart, miljövänligt och kemikaliefritt ämne. Man kan använda soda för rengöring av produktionslinjer inom livsmedelsindustrin. Sker vanligtvis inomhus, dvs. våtblästring rekommenderas. Skölj med vatten efter rengöringen.

Rengöring av olika formar inom industri och rengöring av tekniska produkter inom verkstadsindustrin.