Vad är Sodablästring?

Vad är sodablästring?
Sodablästring är en process för borttagning av färg och orenheter från ytor som skadas lätt. Utförd på ett rätt sätt har sodablästringen verkligen en mycket liten inverkan på den ursprungliga ytan – bara målarfärg eller smuts tas bort men annars förblir grunden i sitt ursprungliga skick.

Idén bakom sodablästringen är att blåsa en blandning av luft och soda mot objektet med ett tryck av ca 3–10 bar. Sodapartikelns struktur faller sönder då den träffar den hårda ytan. Den energi som frigörs vid sönderfallet avlägsnar färgen eller smutsen. Trots att partiklarna löser upp sig är sodablästring en mycket skonsam metod som inte värmer eller och tänjer plåten alls. Nedbrytningen sker vid en mycket låg temperatur, eftersom sodapartikelns faller sönder vid 50 graders temperatur, som är smältpunkten för soda.

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och den är ett mycket vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som håller på att blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten. Därför kan soda inte användas igen för blästring, utan det är en engångsvara. Blästringssoda är i stort sett samma ämne som bakpulver som säljs på butikshyllorna, bara kornstorleken är större. Blästringssodan är miljövänlig och dess pH är 8,6, dvs. den är nästan neutral till surhetsgraden.

Subscribe US Now